Mount Tom (13652') via Horton Lakes 6.21.08 - KathyWing